ELÉRHETŐSÉGEINK

Levelezési cím:
8380 Hévíz, Szent András út 11/A.

Tel./Fax: 83/343-451
Tel.: 83/540-431, 540-432
E-mail: benakkrisztian@me.com

Mb. Intézményvezető:
Benák Krisztián, Tel.: 83/540-431
Alapítója: Hévíz Város Önkormányzata.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény - Hévíz
Bemutatkozás

Üdvözlöm a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény nevében!

 

Ennek az oldalnak a célja, hogy felvilágosítást nyújtsunk az intézmény működéséről, az egyes szakterületek részfeladatairól. Munkatársaimmal azon igyekszünk, hogy Ön minél részletesebb tájékoztatást kapjon az igénybe vehető szolgáltatások tárházáról, az egyéb tudnivalókról és letölthesse az igényléshez szükséges ürlapokat. Ha valamiben nehézségbe ütközött, vagy javaslata van az oldallal kapcsolatban, kérem írjon e-mail címünkre!

 

Most néhány mondatban hadd ismertessem az intézmény történetét! A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 1992-ben alakult, akkor még csak bentlakásos öregotthonnal és öregek napközi otthonával. Az évek folyamán bővült a szociális kínálata az igényeknek megfelelően. Feladatunk, a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg. A szociális ellátásra, szociális gondoskodásra a lakosság körében is szükség és igény jelentkezett. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. meghatározta a személyes

gondoskodás nyújtásának alapellátási feladatait és formáit, így az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást, gyermekjóléti szolgáltatást és védőnői szolgálatot. Hévíz Város Önkormányzata és a társult önkormányzatok  ezen szolgáltatásokat integrált intézmény formájában nyújtja a lakosság számára.  A szakosított ellátási formák közül az átlagos ápolást-gondozást igénylő idősek otthoni ellátását b

iztosítjuk Hévíz város lakosai, és szabad férőhely esetén az ország egész területén élők részére. Intézményünk az egészségügyi alapellátás keretében védőnői szolgáltatást is ellát. A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást ezen belül szociális információs szolgáltatást Hévíz, Alsópáhok, Felsőpáhok, Cserszegtomaj, Sármellék, Nemesbük és Zalaköveskút társult településeken biztosítjuk.

2007. novemberében megalakul a Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék ésZalaköveskút települések társulásával, így a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása ezekre a településekre is kiterjed.

IMG_0041.jpg

 A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményben folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakosság körében felmerülő gondozási igényeket, megszervezzük a gondozást, javaslatot teszünk új gondozási módszerekbevezetésére, igény esetén tájékoztatást nyújtunk a szociális ellátások biztosításának feltételeiről. Összehangoljuk az ellátást nyújtó tevékenységeinket. Ezen túlmenően, segítjük az ellátást igénybe vevők hivatalos ügyeinek intézését, elősegítjük a támogató, önsegélyező csoportok szervezését, működését, javaslatot teszünk az önkormányzatnak a képzés, továbbképzés rendszerére, szervezésére. 

Remélem segítségére tudunk lenni Önnek és családjának!

 

Forduljon hozzánk bizalommal!

Tisztelettel: 

Benák Krisztián

mb. intézményvezető